Úrad práce - Nové Mesto nad Váhom

Pracovisko:
Nové Mesto nad Váhom
Adresa:
Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón:
032/2441 101
E-mail:
upsvr_nm@upsvar.sk
Fax:
032/77435 805
Riaditeľ:
RSDr. Marián Mesiarik

Trenčianský kraj