Úrad práce - Prievidza

Pracovisko:
Prievidza
Adresa:
Šumperská 1, 971 01, Prievidza
Telefón:
046/2440 101
E-mail:
upsvr_pd@upsvar.sk
Fax:
046/5431 449
Riaditeľ:
Ing. Jozef Stopka

Trenčianský kraj