Úrad práce - Bratislava

Pracovisko:
Bratislava
Adresa:
Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava
Telefón:
02/20 443 862
E-mail:
upsvr_ba@upsvar.sk
Fax:
02/5729 1302
Riaditeľ:
Ing. Štefan Páchnik

Úrady práce - Bratislavský kraj