Úrad práce - Dunajská Streda

Pracovisko:
Dunajská Streda
Adresa:
Adorská 41, 929 48 Dunajská Streda
Telefón:
031/2440 101
E-mail:
upsvr_ds@upsvar.sk
Fax:
031/5904 454
Riaditeľ:
Mgr.Patrícia Tóthová

Úrady práce - Trnavský kraj