Úrad práce - Galanta

Pracovisko:
Galanta
Adresa:
Staničná 5, 924 00 Galanta
Telefón:
031/2444 101
E-mail:
upsvr_ga@upsvar.sk
Fax:
031/7804 598
Riaditeľ:
Ing. Vladimír Príbelský

Úrady práce - Trnavský kraj