Úrad práce - Levice

Pracovisko:
Levice
Adresa:
L.Štúra 53, 934 03 Levice
Telefón:
036/2440 101
E-mail:
upsvr_lv@upsvar.sk
Fax:
036/6312 049
Riaditeľ:
Ing. Rastislav Juhár

Úrady práce - Nitrianský kraj