Úrad práce - Nitra

Pracovisko:
Nitra
Adresa:
Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra
Telefón:
037/2440 101
E-mail:
upsvr_nr@upsvar.sk
Fax:
037/6926 284
Riaditeľ:
Mgr. Stanislav Ivanička

Úrady práce - Nitrianský kraj