Úrad práce - Košice

Pracovisko:
Košice
Adresa:
Staničné námestie 9, 040 01 Košice
Telefón:
055/2440 101
E-mail:
upsvr_ke@upsvar.sk
Fax:
055/6805 556
Riaditeľ:
Ing. Juraj Briškár

Úrady práce - Košický kraj