Úrad práce - Spišská Nová Ves

Pracovisko:
Spišská Nová Ves
Adresa:
Salezianov 1, 071 01 Michalovce
Telefón:
056/2440 101
E-mail:
upsvr_mi@upsvar.sk
Fax:
056/6442 957
Riaditeľ:
Ing. Tatiana Raničová

Úrady práce - Košický kraj