Úrad práce - Rožňava

Pracovisko:
Rožňava
Adresa:
Šafáriková 112, 048 01 Rožňava
Telefón:
058/2440 101
E-mail:
upsvr_rv@upsvar.sk
Fax:
058/7331 288
Riaditeľ:
JUDr. Margita Petrová

Úrady práce - Košický kraj