Úrad práce - Čadca

Pracovisko:
Čadca
Adresa:
Matičné Námestie 1617, 022 01 Čadca
Telefón:
035/2440 101
E-mail:
upsvr_ca@upsvar.sk
Fax:
041/4331 409
Riaditeľ:
PaedDr. Eleonóra Nekorancová

Úrady práce - Žilinský kraj