Úrad práce - Dolný Kubín

Pracovisko:
Dolný Kubín
Adresa:
Námestie Slobody 1, 026 01, Dolný Kubín
Telefón:
043/2444 101
E-mail:
upsvr_dk@upsvar.sk
Fax:
043/5810 107
Riaditeľ:
Paed. Jozef Bajčičák

Úrady práce - Žilinský kraj