Úrad práce - Ružomberok

Pracovisko:
Ružomberok
Adresa:
Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Telefón:
044/2443 101
E-mail:
upsvr_rk@upsvar.sk
Fax:
044/4327 777
Riaditeľ:
Ing. Ján Ferianc

Úrady práce - Žilinský kraj