Úrad práce - Žilina

Pracovisko:
Žilina
Adresa:
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
Telefón:
041/2440 101
E-mail:
upsvr_za@upsvar.sk
Fax:
041/5624 953
Riaditeľ:
Ing. Jozef Machyna

Úrady práce - Žilinský kraj