Úrad práce - Banská Bystrica

Pracovisko:
Banská Bystrica
Adresa:
Zvolenská cesta 27, 974 05, Banská Bystrica
Telefón:
E-mail:
upsvr_bb@upsvar.sk
Fax:
048/4163057
Riaditeľ:
Ing. Július Telek

Úrady práce - Bansko Bystrický kraj