Úrad práce - Revúca

Pracovisko:
Revúca
Adresa:
Jilemnického 92/36, 050 01 Revúca
Telefón:
058/2444 101
E-mail:
upsvr_ra@upsvar.sk
Fax:
058/4424 570
Riaditeľ:
Ing. Viera Hanesovská

Úrady práce - Bansko Bystrický kraj