Úrad práce - Brezno

Pracovisko:
Brezno
Adresa:
Rázusova 40, 977 01 Brezno
Telefón:
048/2442 101
E-mail:
upsvr_br@upsvar.sk
Fax:
048/6117 003
Riaditeľ:
Ing. Eva Krahuľcová

Úrady práce - Bansko Bystrický kraj