Úrad práce - Veľký Krtíš

Pracovisko:
Veľký Krtíš
Adresa:
Madácha 2, 990 01, Veľký Krtíš
Telefón:
047/2451 101
E-mail:
upsvr_vk@upsvar.sk
Fax:
047/4831 727
Riaditeľ:
RSDr. Rudolf Boroš

Úrady práce - Bansko Bystrický kraj