Úrad práce - Banská Štiavnica

Pracovisko:
Banská Štiavnica
Adresa:
Križovatka č. 4, 969 58, Banská Štiavnica
Telefón:
045/2444 101
E-mail:
upsvr_bs@upsvar.sk
Fax:
045/6921 494
Riaditeľ:
Ing. Štefan Šulek

Úrady práce - Bansko Bystrický kraj