Úrad práce - Partizánske

Pracovisko:
Partizánske
Adresa:
Nám. SNP 151/6, 958 01, Partizánske
Telefón:
038/2442 101
E-mail:
upsvr_pe@upsvar.sk
Fax:
038/7493 100
Riaditeľ:
Mgr. Mária Janiková

Trenčianský kraj