Úrad práce - Považská Bystrica

Pracovisko:
Považská Bystrica
Adresa:
Centrum 13/17, 017 01, Považská Bystrica
Telefón:
042/2440 101
E-mail:
upsvr_pb@upsvar.sk
Fax:
042/4307 351
Riaditeľ:
Mgr. Šumega Ján

Trenčianský kraj