Úrad práce - Trenčín

Pracovisko:
Trenčín
Adresa:
Ul. gen. M.R.Štefánika 20, 911 01, Trenčín
Telefón:
032/2440 101
E-mail:
upsvr_tn@upsvar.sk
Fax:
032/6400 233
Riaditeľ:
Ing. Teresa Pavlásková

Trenčianský kraj