Úrad práce - Bardejov

Pracovisko:
Bardejov
Adresa:
Dlhý Rad 16-17, 085 01 Bardejov
Telefón:
054/2440 101
E-mail:
upsvr_bj@upsvar.sk
Fax:
054/4748 980
Riaditeľ:
Ing. Viliam Holeva

Úrady práce - Prešovský kraj