Úrad práce - Stará Ľubovňa

Pracovisko:
Stará Ľubovňa
Adresa:
Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón:
052/2446 101
E-mail:
upsvr_sl@upsvar.sk
Fax:
052/4322 837
Riaditeľ:
JUDr. Anna Aftanasová

Úrady práce - Prešovský kraj