Úrad práce - Poprad

Pracovisko:
Poprad
Adresa:
Popradské nábrežie 65/16, 058 01 Poprad
Telefón:
052/2440 101
E-mail:
upsvr_pp@upsvar.sk
Fax:
052/7163 442
Riaditeľ:
Ing. Jozef Petrán

Úrady práce - Prešovský kraj