Úrad práce - Humenné

Pracovisko:
Humenné
Adresa:
Kukoreliho 1, 066 07 Humenné
Telefón:
057/2440 101
E-mail:
upsvr_he@upsvar.sk
Fax:
057/7720 703
Riaditeľ:
Mgr. Ján Fink

Úrady práce - Prešovský kraj