Úrad práce - Kežmarok

Pracovisko:
Kežmarok
Adresa:
Kežmarok, Dr. Alexandra 61
Telefón:
052/2442 124
E-mail:
upsvr_kk@upsvar.sk
Fax:
052/4524 035
Riaditeľ:
Mgr. Anna Babičová

Úrady práce - Prešovský kraj