Úrad práce - Stropkov

Pracovisko:
Stropkov
Adresa:
Hlavná 26, 091 01 Stropkov
Telefón:
054/2444 101
E-mail:
upsvr_sp@upsvar.sk
Fax:
054/7423 617
Riaditeľ:
Mgr. Ivan Kleban

Úrady práce - Prešovský kraj