Úrad práce - Vranov nad Topľou

Pracovisko:
Vranov nad Topľou
Adresa:
Nám. Slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou
Telefón:
057/2445 101
E-mail:
upsvr_vt@upsvar.sk
Fax:
057/4880 273
Riaditeľ:
Ing. Ján Ragan

Úrady práce - Prešovský kraj