Úrad práce - Prešov

Pracovisko:
Prešov
Adresa:
Slovenská 87, 080 28 Prešov
Telefón:
051/2440 101
E-mail:
upsvr_po@upsvar.sk
Fax:
051/7711 197
Riaditeľ:
PhDr. Alena Krištofíková

Úrady práce - Prešovský kraj